Dem Wëllefche seng 5 Saachen 🐾

Dem Wëllefche seng 5 Saachen 🐾

Dem Wëllefchen seng 5 Saachen 🐾 elo am FNEL Shop 🤩


An dësem Set sinn:

  • 1x Vademekum
  • 1x 1m Ficelle
  • 1x stoffend FNEL Nuesschnappech
  • 1x FNEL Block
  • 1x FNEL Bic
  • 1x Säckelchen

> Buy now: Dem Wëllefchen seng 5 Saachen <